Bezrobotni z nową szansą

Na terenie powiatu sanockiego i w samym Sanoku organizowana była akcja aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia.

Tego rodzaju program stał się szansą dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z niskimi kwalifikacjami, które zamieszkiwały teren powiatu sanockiego i przekroczyły 29 rok życia.

Projekt skierowany był przede wszystkim do tych osób, które zarejestrowane były w Urzędzie Pracy w Sanoku i posiadały I lub II profil pomocy określony na podstawie wywiadu z opiekunem przydzielonym urzędowo do bezrobotnego.

W ramach uczestnictwa w projekcie osoby biorące w nim udział miały szansę na skorzystanie z poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Udział w projekcie to także szkolenia i kursy zawodowe.

Wśród szkoleń i kursów znalazły się takie jak: pracownik biurowy z podstawami płac i księgowości, kucharz z egzaminem czeladniczym, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, spawanie metodą TIG 141, pakiet prawo jazdy kategorii C,E-C, z kwalifikacją do przewozu rzeczy.

Po ukończonym kursie/szkoleniu uczestnicy mieli szansę na subsydiowane zatrudnienie czy 6 miesięczne staże.

Tego rodzaju inicjatywy wpływają korzystnie na poziom zatrudnienia w Sanoku i okolicach. Zmniejsza się poziom bezrobocia, a kwalifikacje mieszkańców znacznie się podnoszą. Gotowość do podjęcia zatrudnienia i przede wszystkim odpowiednie umiejętności przydatne na lokalnym rynku pracy wspomagają proces aktywizacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *