Powrót na rynek pracy

Poszczególne placówki pośrednictwa pracy prowadzą na terenie Polski różnorodne projekty mające na celu aktywizację zawodową lokalnej ludności. Mieszkańcy poszczególnych terenów mają do dyspozycji projekty i programy szkoleniowe, które mogą ich wspomóc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie miejsca zamieszkania lub poza nim.

W 2017 roku w Leżajsku prowadzony był projekt skierowany do grupy docelowej powyżej 29 roku życia. W projekcie brali udział bezrobotni, zamieszkujący powiat leżajski i miasto Leżajsk, którzy ukończyli 30 rok życia w momencie przystąpienia do projektu i sklasyfikowani zostali do II profilu pomocy. Dodatkowym kryterium było pozostawanie bez zatrudniania nieprzerwanie ponad 12 miesięcy, zgłoszone do rejestracji w PUP.

W ramach pomocy bezrobotni otrzymali indywidualny plan działania, uczestniczyli w grupowym poradnictwie zawodowym, przeszli indywidualne szkolenia zawodowe oraz zostali skierowani na staże.

Szczególnie mile widziani byli rodzice i opiekunowie prawni co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia. Bardzo często to właśnie ta żeńska grupa rezygnuje z pracy zawodowej i poświęca swoje życie na wychowywanie potomstwa. Dlatego tak ważne jest ich wsparcie w powrocie na rynek pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *