Inicjatywy ogólnodostępne

Jedlicze korzysta z różnorodnych form wsparcia aktywizacyjnego dla swoich mieszkańców. Dość często są to programy, które wychodzą z Rzeszowa, czyli stolicy wojewódzkiej. I tak niedawno wyszedł projekt skierowany do osób biernych zawodowo i bezrobotnych, którzy przekroczyli 29 rok życia.

Sam program skierowany jest w zasadzie do mieszkańców całego województwa podkarpackiego, natomiast jego treść można było znaleźć w lokalnym serwisie oraz oficjalnej stronie Urzędu Pracy. W naborze mógł wziąć udział, każdy, kto do tej pory nie był zarejestrowany jako przedsiębiorca i nie prowadził aktualnie tejże formy zarobkowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które w momencie przystąpienia do niego, mają ukończony 30 rok życia. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne oraz kobiety.

W ramach projektu przewidziany jest szereg ofert pomocowych skierowanych do uczestników. Można skorzystać między innymi ze szkoleń, doradztwa, bezzwrotnych środków finansowych oraz wsparcia pomostowego. Osoby biorące udział w programie mogą liczyć dodatkowo na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo, a także zwrot kosztów opieki nad dziećmi, czy osobami zależnymi od kursantów. Dodatkowe punkty w naborze otrzymują ci, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *