Praca: Inspektor weterynaryjny

Oferta pracy przeniesiona do archiwum
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 36761

Warunki pracy

Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy;
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Kontakt z klientem zewnętrznym;
Praca pod presją czasu;
Praca w terenie;
Budynek piętrowy, brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestracji i zatwierdzanie podmiotów oraz kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez zarejestrowane lub zatwierdzone podmioty w zakresie prowadzenia produkcji produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wprowadzania ich do obrotu, na rynek krajowy ( w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich ;
 • kontrolowanie wykonywania czynności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii zakresu nadzoru i badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku i sprzedaży bezpośredniej;
 • prowadzenie monitoringu żywności tj. monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach i narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • przyjmowanie oraz przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w ramach sieci systemu RASFF;
 • kontrolowanie postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi pozostającymi w nadzorowanych zakładach produkujących środki żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • sporządzanie do WIW z/s w Krośnie informacji miesięcznych, kwartalnych ,półrocznych i rocznych w ramach prowadzonej sprawozdawczości;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ