Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 117393

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Przejmuje akta spraw ostatecznie zakończonych w celu wprowadzenia na stan składnicy akt.
 • Udostępnia w oparciu o obowiązujące przepisy materiały archiwalne i dokumenty niearchiwalne przechowywane w składnicy akt podmiotom pozaresortowym oraz do celów służbowych i opracowuje kwerendy w celu udzielenia informacji.
 • Uczestniczy w procesie brakowania akt przeznaczonych do zniszczenia oraz pozyskiwania opinii odnośnie dalszego jej przechowywania w celu zabezpieczenia dokumentacji do dalszej pracy jednostki.
 • Uczestniczy w procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. BC o krótkotrwałym znaczeniu.
 • Dokonuje zmian i zniesienia klauzuli tajności na dokumentach archiwalnych w celu realizacji zadań wynikających z zobowiązujących przepisów.
 • Pracuje w oparciu o Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli ,,ściśle tajne

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

Warunki pracy Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Brzozowie. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy...

Inspektor

Warunki pracy praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej, praca administracyjno-biurowa, podstawowe wyposażenie...