Praca: Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 49991

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie miasta Rzeszowa.
Kontakt z petentami, dlatego konieczna jest komunikatywność i odporność na stres.
Praca przy komputerze.
Konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe w teren.
1 piętro budynku, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy: komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projetków decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • weryfikacja projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • załatwianie skarg
 • załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z budownictwem - ogólnobudowlane lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem oraz 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w przypadku osób z wykształceniem ogólnobudowlanym)
 • znajomość ustaw: prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw i dziedzin pokrewnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętności redakcyjne, umiejętność dzialania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • komunikatywność, samodzileność, zdolności mediacyjne umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ