Program aktywizacyjny dla osób 30+

W ramach podkarpackiego programu wsparcia, każdy, kto chce założyć własną działalność gospodarczą, ma możliwość otrzymania pomocy. Projekt ma za zadanie walkę z bezrobociem oraz rozwój miejscowego rynku pracy w Zagórzu.

Lokalnie

Regionalny rynek pracy w Zagórzu jest niewielki w związku z tym każda nowa działalność gospodarcza, która może stać się potencjalnym pracodawcą, jest niezwykle istotna z punkty widzenia gospodarki lokalnej.

Program

Program przeznaczony jest dla każdego, kto ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i spełnia kilka podstawowych kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim osoba biorąca udział w projekcie musi być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo. Miejsce zamieszkania, tj. Zagórz, kwalifikuje do skorzystania z programu w miejscowym Urzędzie Pracy. Osoba ubiegająca się o udział w programie musi mieć ukończone 30 lat na chwilę przystąpienia do projektu.

Szanse

Największe szanse na otrzymanie dofinansowania mają osoby, które znajdują się w grupie określanej jako te, w których jest największy problem z aktywizacją na rynku pracy. W grupach tych znajdują się: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia.

Budżet

Jednorazowo można otrzymać na start około 23 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł wypłacane co miesiąc, przez okres 12 miesięcy obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *