Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i nowych przedsięwzięć

W gminie Cieszanów trwa projekt rewitalizacyjny, który uwzględnia między innymi wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność lokalnie. Na dodatkowy program mogą liczyć także osoby, które zdecydują się założyć po raz pierwszy własną działalność gospodarczą na terenie Cieszanowa.

Projekt obejmuje utworzenie całkowitej sieci usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców, którzy już działają w Cieszanowie. Z programu skorzystać mogą także osoby, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Co można zyskać biorąc udział w programie?

Przede wszystkim można uzyskać kompleksowe informacje i skorzystać z usług doradczych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsięwzięcia, które mają znamiona innowacyjnych i wpisujących się w strategiczne cele dla rozwoju regionu będą szczególnie wspierane. Zawody z półki tzw. deficytowych czy ginących mogą liczyć także na duże wsparcie.

Inwestorzy mogą skorzystać ze specjalnych ulg oraz innych programów zachęcających ich do inwestowania w Cieszanowie. Przedsiębiorcy lub przyszli przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z warsztatów, szkoleń, prelekcji lub innych form pełnych wiedzy i przydatnych oraz praktycznych wskazówek.

Jest to jeden ze sposobów, który pozwoli na nowo włączyć osoby wykluczone z życia i funkcjonowania w społeczeństwie lub te, które są zagrożone ubóstwem. Dzięki temu programowi zwiększy się aktywność przedsiębiorców w Cieszanowie, zmniejszy się liczba osób bezrobotnych, gmina zyska nowych przedsiębiorców, dzięki czemu poprawi się lokalna sytuacja ekonomiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *