Młodzi także mają swoją szansę w Jaśle

W Jaśle powstał nowy projekt mający na celu walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Realizatorem projektu jest lokalny Urząd Pracy, a współfinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku wyżej wymienionego projektu pod uwagę brani są przede wszystkim ludzie młodzi, pozostający w Jaśle oraz na terenie całego powiatu.

Główny nacisk realizacji projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych mieszkańców powiatu jasielskiego. Przez młodych rozumie się w tym wypadku osoby do 29 roku życia, pozostające bez pracy, a w szczególności te, które nie kształcą się oraz nie szkolą aktualnie.

W ramach projektu wsparcie otrzyma ponad 700 osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle. Aby wziąć udział w projekcie, bezrobotni muszą spełniać kryteria I lub II profilu pomocy, mieć pomiędzy 15 a 29 lat i jak wyżej wspomniano, są bierne zawodowo, bezrobotne, nie kształcą się i nie szkolą.

Dzięki temu projektowi osoby z kręgu zagrożonych długotrwałym bezrobociem mają szansę na podjęcie zatrudnienia. Projekt jest w trakcie realizacji i potrwa do końca 2018. Całkowita wartość projektu to 8 466 285,00 zł, z czego środki unijne stanowią 7 779 669,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *