Kolbuszowa dla młodych

W czerwcu w Kolbuszowej zakończył się proces rekrutacji do projektu dedykowanego młodym, aktywnym, wykwalifikowanym osobom zamieszkującym Kolbuszową oraz powiat kolbuszowski. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jest to pierwsza edycja tego programu. Do projektu mogły zgłaszać się osoby do 30 roku życia z terenu kolbuszowskiego. Uczestnik jest osobą bierną zawodowo, nie pracuje i nie poszukuje pracy i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Dodatkowo nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie bierze ani nie brała udziału w formie aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków publicznych w okresie minimum 4 tygodniu.

W projekcie bierze udział 60 osób. W ramach programu nastąpi wzrost kompetencji wśród uczestników w obszarach ogólnych, umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej.

W trakcie zajęć prowadzono treningi grupowe związane z motywacją. Każdy kolejny krok to zdobycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Techniki i metody poszukiwania pracy to kolejny etap projektu. Na zakończenie projektu 28 osób otrzyma szansę na podjęcie trwałego zatrudnienia.

Każdy uczestnik szkolenia oprócz realnych korzyści wynikających z otrzymania zatrudnienia i merytorycznej wiedzy otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie trwania zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.

Indywidualne palny działania z uwzględnienie potrzeb uczestników, to także jeden z elementów kluczowych całego projektu. Dodatkowo można uzyskać staże zawodowe trzy lub pięciomiesięczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *