Pieniądze na wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców

W Nowej Sarzynie bezrobotni mogą liczyć na formy pomocy ze strony Urzędu Pracy. Na pewną dawkę pomocy włączeni są także pracodawcy. Na co mogą zatem liczyć mieszkańcy i przedsiębiorcy w nowej Sarzynie?

Może to być refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ten program wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców obowiązywał tych, którzy zatrudnili osobę bezrobotną do 30 roku życia ze skierowaniem z Urzędu Pracy.

Refundacja kosztów obowiązuje do 12 miesięcy trwania zatrudnienia pracownika skierowanego przez Urząd. Pracodawcy przyjmujący do pracy taką osobę, są zobowiązani do podpisania z nimi umowy w pełnym wymiarze pracy, na okres wskazany w umowie, oraz do dalszego zatrudniania tejże osoby po upływie 12 miesięcy okresu refundowanego.

Jeśli pracodawca rozwiążę umowę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiążę się z dalszych postanowień, jak zatrudnianie osoby po upływie 12 miesięcy, zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej kwoty pomocy, w wymiarze proporcjonalnym do okresu ustania wynagrodzenia wraz z naliczonymi odsetkami.

W przypadku, gdyby to z winy zatrudnionego została przerwana umowa np. wskutek zwolnienia dyscyplinarnego, starosta skieruje na jego miejsce innego pracownika, który wypełni proporcjonalnie okres refundacji i przejmie przysługujące byłemu pracownikowi formy pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *