Badania wstępne czy okresowe? Jak to rozgryźć?

badania wstępnie i okresoweBadania wstępne różnią się od okresowych. Te pierwsze są wykonywane przed podjęciem pracy, z kolei drugie dotyczą osób, które są zatrudnione w firmie już od dłuższego czasu. Pracownicy zatrudnieni w miejscowości Rymanów w województwie podkarpackim również muszą liczyć się z koniecznością wykonywania takich badań.

Badania wstępne

Wstępne badania mają za zadanie sprawdzić zdolność do wykonywania pracy. Takie powinni odbyć pracownicy, którzy są nowo zatrudnieni. Dotyczy to jednak jedynie tych osób, które podpisały umowę o pracę. Badania wstępne powinni przejść także pracownicy młodociani oraz te osoby, które są przenoszone na nowe stanowisko pracy i będą wykonywać inne obowiązki, nierzadko w warunkach szkodliwych oraz niebezpiecznych. Należy pamiętać o tym, że badania wstępne wykonuje się przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca powinien wystawić odpowiednie skierowanie, a także musi on pokryć wszelkie koszty związane z badaniem. Istotne jest to, że jeśli lekarz uzna, że pracownik nie może wykonywać obowiązków w warunkach szkodliwych, wtedy umowa o pracę nie może zostać zawarta.

Badania okresowe

Okresowe badania mają charakter profilaktyczny. Podczas nich lekarz jest zobowiązany do tego, aby ocenić kondycję, a także samo zdrowie pracownika. Sprawdza on jego zdolność do wykonywania wszelkich obowiązków na danym stanowisku. Takie badanie z pewnością pozwoli na zweryfikowanie tego, czy zajmowane przez pracownika stanowisko, a także same warunki pracy, które panują w zakładzie, nie będą negatywnie oddziaływać na organizm, czy też psychikę osoby zatrudnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *