Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 129206

Warunki pracy

Praca w siedzibie Delegatury w Krośnie. Większość czynności wykonywana jest
w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca w terenie, udział w kontrolach. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe, zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kontroluje apteki i inne placówki prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • Nadzoruje i kontroluje obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kat. 1.
 • Prowadzi nadzór nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu.
 • Pobiera próbki produktów leczniczych do badań jakościowych.
 • Prowadzi dokumentację nadzorowanych jednostek.
 • Opracowuje oraz sporządza analizy i raporty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, magister farmacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zawodem farmaceuty
 • Znajomość przepisów Prawa farmaceutycznego,
 • Znajomość ustawy o zawodzie farmaceuty.
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
 • Prawo wykonywania zawodu.
 • Obsługa komputera MS Office: Word, Excel,
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie mogła złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikacja

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Praca w siedzibie Delegatury w Krośnie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na...