Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 117163

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu  niżańskiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli, praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, na wysokości i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze- w budynku brak jest windy.                                                                                            Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy – Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie budowlane + uprawnienia budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
 • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Inspektor nadzoru budowlanego

  Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Inspektoratu, oraz poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i...