Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 126293

Warunki pracy

Warunki pracy


·      praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 


·      wyjazdy w teren,


·      obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), 


·      kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. 


 


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, weryfikuje dokumenty, opracowuje decyzje i postanowienia w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych
 • Opracowuje opinie i wytyczne konserwatorskie w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych
 • Prowadzi z upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrole obiektów zabytkowych
 • Bierze udział w komisjach związanych z odbiorem prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych w oparciu o wydane pozwolenia
 • Prowadzi postępowania dotyczące udzielania dostępu do informacji publicznej
 • Prowadzi postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki lub ochrona dóbr kultury lub architektura
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Warunki pracy · praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, ·...