Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Korczowa
Ogłoszenie o naborze Nr 115822

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, obsługa pomostów hydraulicznych. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Weterynaryjnej kontroli granicznej z dnia 27 sierpnia 2003 roku
 • stosowanie i przestrzeganie przepisów Ustawy o Paszach z dnia 22 lipca 2006 roku
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczacych weterynaryjnej kontroli granicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub ukraińskiego
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz komunikatywność

Powiązane

Podobne ogłoszenia: