Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie o naborze Nr 132474

Warunki pracy

Praca biurowa i terenowa. Praca przy komputerze. Jazda samochodem służbowym (osobowym).

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o bezpieczeństwie produktów pochodzenia zwierzęcego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Sprawuje kontrolę nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku;
 • Kontroluje warunki weterynaryjne i prowadzi nadzór nad podmiotami wpisanymi do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Pobiera próby do badań monitoringowych, kontrolnych i diagnostycznych;
 • Prowadzi dokumentację i sprawozdawczość związaną z realizowanymi zadaniami;
 • Prowadzi rejestry podmiotów nadzorowanych oraz obsługuje programy CELAB, E-Klient, TRACES, RASFF;
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy · Prac od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 do 15:30. · Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu stalowowolskiego. · W...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa i terenowa. Praca przy komputerze. Jazda samochodem służbowym (osobowym). Zakres zadań Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji...