Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Korczowa
Ogłoszenie o naborze Nr 135714

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, obsługa pomostów hydraulicznych. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • przeprowadza zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE weterynaryjne kontrole graniczne zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • prowadzi badania monitoringowe substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • monitoruje zmiany w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczacych weterynaryjnej kontroli granicznej
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczość wynikającą z obowiązujących przepisów
 • prowadzi postępowania administracyjne zgodnie z kpa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodów służbowych Zakres zadań prowadzi postępowanie epizootyczne w ognisku...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa i terenowa. Praca przy komputerze. Jazda samochodem służbowym (osobowym). Zakres zadań Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa i terenowa. Praca przy komputerze. Jazda samochodem służbowym (osobowym). Zakres zadań Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji...