Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 117032

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego.

Zakres zadań

 • techniczna obsługa urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznej w KMP Rzeszów i jednostkach podległych w celu utrzymania sieci w ruchu,
 • obsługa na poziomie administracyjnym systemów policyjnych na terenie KMP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu udzielenia pomocy użytkownikom,
 • instalowanie, aktualizowanie oprogramowania w celu zapewnienia sprawności i ciągłości działania systemów i sieci policyjnych,
 • wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji technicznych i czyszczenie szaf teleinformatycznych w KMP w Rzeszowie i jednostkach podległych w celu zapewnienia prawidłowego działania sieci,
 • prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń teleinformatycznych w celu zapewnienia ciągłości działania sprzętu eksploatowanego przez pracowników KMP Rzeszów i jednostek podległych
 • występowanie z wnioskiem o zakup/zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne i części zamienne do urządzeń biurowych w celu zapewnienia ciągłości działania sprzętu eksploatowanego przez pracowników KMP w Rzeszowie i jednostek podległych,
 • udzielanie pomocy i niezbędne szkolenie użytkowników systemów komputerowych sieci PSTD oraz sieci INTERNET celem poprawy warunków pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub elektroniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz sieciowego,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS WINDOWS,
 • znajomość pakietów biurowych,
 • znajomość ustawy o Policji,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole
 • terminowość i dyscyplina pracy
 • wysoka kultura osobista
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe z pełni praw publicznych.
 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi aplikacji KSIP,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczenia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE,
 • zaświadczenie o dopuszczeniu do wykonywania prac na wysokości,
 • znajomość języka angielskiego,

Powiązane

Podobne ogłoszenia: