Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Brzozów
Ogłoszenie o naborze Nr 117209

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Brzozowie. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Charakter pracy wymagać będzie udziału w wizjach lokalnych na terenie powiatu brzozowskiego. Miejsce pracy mieści się na parterze budynku, wejście schodami bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia biurowe, pomiarowe, samochód służbowy.

Zakres zadań

 • kompleksowa obsługa Inspektoratu (przyjmowanie interesantów, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP)
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu KPA i PB
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • działalność inspekcyjno-kontrolna w terenie oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z PB
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego i urządzeń biurowych
 • umiejętność czytania rysunków technicznych, map geodezyjnych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor

Warunki pracy Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Zakres zadań Przejmuje...

Inspektor

Warunki pracy praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej, praca administracyjno-biurowa, podstawowe wyposażenie...