Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Ogłoszenie o naborze Nr 126898

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca w siedzibie urzędu
 • Praca jednozmianowa
 • Ośmiogodzinny system pracy
 • Praca w pozycji siedzącej
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję składników majątkowych, materiałów i druków ścisłego zarachowania, na bieżąco odnotowuje ruchy przychodowo-rozchodowe, aktualizuje stany oraz koordynuje inwentaryzację rzeczowych składników majątku,
 • Sporządza listy dodatkowych należności za dojazd do pracy, brak lokalu mieszkalnego oraz z tytułu pomocy finansowej,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz równoważników pieniężnych za remont lub bak lokalu mieszkalnego,
 • Sporządza dowody przyjęcia na zakupione materiały biurowe , środki czystości , materiały do konserwacji obiektów oraz ewidencjonuje i wydaje materiały zgodnie z potrzebami,
 • Prowadzi karty mieszkaniowe, teczki mieszkaniowe policjantów i emerytowanych funkcjonariuszy Policji,
 • Przygotowuje wykaz uprawnionych do równoważnika za umundurowanie, uwzględniając zmiany zaistniałe w ciągu roku mundurowego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów ustawy o Służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i planowanie pracy
 • Dokładoność
 • Staranność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

Warunki pracy Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ( brak...

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Praca w siedzibie Delegatury w Tarnobrzegu. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin...

Inspektor

Warunki pracy Praca jednozmianowa w siedzibie Inspektoratu w Dębicy. Możliwa również jest praca poza siedzibą (kontrole, oględziny w terenie, dostarczanie dokumentów)....