PGNIG Technologie S.A. w Krośnie

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Kierownik Projektu

Miejsce wykonywania pracy: Krosno, budowy na terenie całego kraju.
Forma zatrudnienia: Umowa B2B


Opis stanowiska:
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych budowy instalacji badawczo-rozwojowych (inicjacja, planowanie, realizacja i zakończenie)
 • Nadzór i koordynacja prac Zespołu Projektowego
 • Opracowanie i zarządzanie budżetem zadania inwestycyjnego
 • Sporządzanie i operacyjne zarządzanie harmonogramem realizacji projektu
 • Planowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu
 • Udział w przygotowaniu i procedowaniu postępowań zakupowych oraz udział w przeglądzie umów (pod względem technicznym, terminowym i formalno-prawnym) na zakup usług, dostaw i robót budowlano-montażowych
 • Opracowywanie analiz, raportów z realizacji projektu
 • Identyfikacja i zapobieganie ryzykom projektowym
 • Prowadzenie korespondencji ze stronami zaangażowanymi w realizację projektu
 • Nadzorowanie realizacji dostaw i usług na budowę
 • Obsługa systemów informatycznych wdrożonych w firmie
 • Kontrola merytoryczna faktur
 • Przegląd i opiniowanie dokumentacji technicznej
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych z Wykonawcami, sprawdzanie jakości wykonywanych robót
 • Koordynacja współpracy z Inwestorem i Podwykonawcami
 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową
 • Uczestniczenie w odbiorach technicznych i końcowych
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, przemysł chemiczny lub petrochemiczny)
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie odpowiedzialności, w tym doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie chemii i pokrewnych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej
 • Posiadanie specjalistycznej wiedzy technicznej dotyczącej produktów chemicznych i petrochemicznych
 • Doświadczenie w posługiwaniu się pakietem MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Project)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym znajomość terminologii technicznej
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość odbywania podróży służbowych
 • Znajomość metod i narzędzi zarządzania projektami
 • Umiejętność delegowania poleceń i określania priorytetów
 • Angażowanie zespołu do realizacji celów
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy oraz sprawna realizacja zadań pod presją czasu
 • Skuteczność w działaniu
 • Odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Umiejętność zarządzania zespołem, podejmowania decyzji i negocjacji
 • Umiejętności analizy i rozwiązywania problemów
Mile widziane:
 • Certyfikaty z kursów/szkoleń lub studia podyplomowe z zarządzania projektami
 • Znajomość narzędzi informatycznych tj. SAP, Intense, platforma zakupowa oraz oprogramowania Autodesk AutoCAD
Oferujemy:
 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Pewnego pracodawcę z długoletnimi tradycjami
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przezSpółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dlacelów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eśwysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenialub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (naktórych przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Administrator Kontraktu

ZADANIA: odpowiedzialność za dokumentację kontraktu budowlanego; kontrola korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, raportowanie, nadzór nad harmonogramami; opracowywanie...

Kierownik Projektu (branża elektroenergetyczna)

Opis stanowiska Odpowiedzialność za realizację powierzonych projektów na terenie Polski. Nadzorowanie projektów na obiektach stacyjnych 110 kV, 220 kV m.in. dla PSE S.A....

Kierownik Projektu

Opis stanowiska: Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych, Zarządzanie zespołem oraz podwykonawcami, Raportowanie postępów i wyników prowadzonych...