Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Korczowa
Ogłoszenie o naborze Nr 125849

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, praca na wysokości ( kontrola wagonów i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych.Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie stanowiska pracy:. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej. W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje. 

Zakres zadań

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE kontroli granicznej pasz niezawierających komponentów zwierzęcych,
 • pomoc w prowadzeniu badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz współpraca w sporządzaniu i archiwizacji dokumentacji wymaganej przepisami prawa krajowego i UE oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.
 • udzielanie informacji na temat kontroli pasz niezawierających w swoim składzie komponentów pochodzenia zwierzęcego wszystkim zainteresowanym stronom,
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i UE, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie zakończone zdaniem egzaminu maturalnego,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • praca z wymagającym klientem
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji weterynaryjnej lub innej inspekcji związanej z ochroną zdrowia publicznego
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej lub innej
 • znajomość zagadnień z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF.
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli pasz.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: