PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników. Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników. Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Maszynista Bloku Gazowo-Parowego
Miejsce pracy: Rzeszów
Nr ref.: PGEEC/RZE/04/HW/2023

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzanie eksploatacji podległych urządzeń i instalacji bloku BGP, BGS oraz pozostałych obiektów obsługiwanych przez Wydział Wytwarzania.
 • Przeprowadzanie konserwacji i usuwanie bieżących usterek i awarii obsługiwanych urządzeń i instalacji.
 • Nadzorowanie utrzymania sprawności technicznej i gotowości ruchowej obsługiwanych urządzeń energetycznych w zakresie cieplno-mechanicznym.
 • Prowadzenie dokumentacji operacyjnej, ruchowej i technicznej związanej z zajmowanym stanowiskiem.
 • Realizowanie zadań, które mają wpływ na nieprzerwaną i bezawaryjną pracę urządzeń i instalacji.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących instrukcji, zarządzeń i przepisów.
 • Trudności i uciążliwości: praca w ruchu ciągłym wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane kierunki: energetyka, inne związane z obsługą maszyn i urządzeń energetycznych).
 • Co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą maszyn i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupy II.
 • Podstawowa znajomość prawa energetycznego.
 • Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w energetyce.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność analizowania zagadnień związanych z wykonywaną pracą.
 • Otwartość i umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Maszynista Urządzeń Ciepłowniczych

Twój zakres obowiązków: Prowadzanie eksploatacji podległych urządzeń i instalacji: bloku gazowo-parowego, bloku gazowego silnikowego, kotłów węglowych, kotłów gazowych...