Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Referent
Miejsce pracy: Kolbuszowa
Numer: StPr/23/0181
OBOWIĄZKI:
Staż dla osoby zarej. w tut. Urzedzie i spełn. kryteria do skier. na ww, aktywną formę. Godz. odb. stażu 7:00 do 15:00. Miejsce odb. stażu Kolbuszowa. 1.Przeszkolenie z zakresu BHP i P.POŻ. i zapoznanie się z regulaminem pracy.2.Zapoznanie osoby bezrobotnej z programem stażu.3.Zapoznanie ze strukturą organizacyjną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, kodeksem etyki, polityką antymobbingową.4.Zapoznanie z obowiązującymi procedurami i organizacją pracy w placówce terenowej.5.Wprowadzanie dokumentów wpływających oraz wychodzących w elektronicznym systemie EZD w tym zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego.6.Wprowadzanie oraz przetwarzanie informacji w zbiorach tekstowych.7.Zakładanie teczek aktowych do ubezpieczenia zdrowotnego.8.Segregowanie i przygotowywanie dokumentów przeznaczonych do archiwizacji w tym kompletowanie, numerowanie i reponowanie dokumentów.9.Opracowywanie dokumentacji księgowej, dowodów wpłat składek na ubezpieczenie i przygotowywanie do księgowania.10.Wysyłka przekazów bieżących i kwartalnych do rolników na opłatę składek na ubezpieczenie.11.Wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentacji.12.Kierowanie interesantów do właściwego stanowiska informacji.13.Zapoznanie z podstawowymi zasadami obsługi beneficjentów.14.Przygotowywanie projektów pism.15.Praca w systemach informatycznych MS Word, MS Exel, Portal dla Pracowników EZD.16.Obsługa urządzeń biurowych i komputera.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe

Miejsce pracy:

Kolbuszowa


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Praca jednozmianowa w siedzibie Inspektoratu w Dębicy. Możliwa również jest praca poza siedzibą (kontrole, oględziny w terenie, dostarczanie dokumentów)....

Referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora...

Referent

Staż dla osoby zarej. w tut. Urzedzie i spełn. kryteria do skier. na ww. aktywna formę. Godz. odb. stażu 7:00 do 15:00. 1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.2.Poznanie i...