Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lubaczów
Ogłoszenie o naborze Nr 129395

Warunki pracy

Praca w godzinach 7.30 - 15.30.


Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu.


Praca przed komputerem powyżej 4 godzin.


 


 

Zakres zadań

  • prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia
  • dokonuje zakupu materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, sprzętu medycznego i materiałów epizootycznych, sprzętu ochrony osobistej i innych materiałów i wyposażenia stosownie do potrzeb działalności statutowej inspektoratu
  • prowadzi magazyn tj. przyjmuje i wydaje materiały oraz sprzęt stosownie do potrzeb działalności inspektoratu
  • prowadzi ewidencję ilościową materiałów znajdujących się na stanie magazynowym
  • organizuje zamówienia na różnego rodzaju materiały i sprzęt, oraz ich realizacja po uprzednim uzgodnieniu pokrycia środków na te zakupy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora...

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora...

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora...