Weldon Sp. z o. o. należy do grona uznanych przedsiębiorstw w branży konstrukcji stalowych. Firma specjalizuje się w produkcji kontenerów, budynków modułowych, konstrukcji stalowych oraz ekranów akustycznych. Oferujemy kompleksowe usługi poczynając od projektu, poprzez montaż i serwis.

Specjalista ds. handlowych z jęz. niemieckim
Miejsce pracy: Ropczyce
Zakres obowiązków:
 • Pozyskiwanie nowych klientów, w tym weryfikacja przetargów na dostawy kontenerów i budynków modułowych
 • Obsługa stałych klientów firmy w zakresie ofertowania kontenerów i budynków modułowych
 • Prowadzenie komunikacji z klientami (telefoniczne, poprzez e-mail lub spotkania online a także bezpośrednio w siedzibie firmy)
 • Przygotowywanie kalkulacji do ofert handlowych (kosztorysów, rysunków, specyfikacji technicznych)
 • Kompleksowy nadzór nad zleceniami
 • Kompletacja dokumentów zwrotnych od klientów
 • Aktywna współpraca z innymi działami firmy (dział konstrukcyjny, technologiczny, dział zaopatrzenia, dział planowania i realizacji produkcji etc.)
Wymagania:
 • Doświadczenie w dziale handlu w firmie produkcyjnej – mile widziane
 • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe)
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 - warunek konieczny (mile widziana znajomość języka angielskiego)
 • Bardzo dobra znajomość Excel
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Mile widziana znajomość programu AutoCad
 • Silne nastawienie na skuteczność w działaniu
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Terminowość, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • Prowadzenie innowacyjnych projektów w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty)
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do letniego wypoczynku, paczki dla dzieci i pracowników na święta, dofinansowanie pobytu dziecka w zakładowym żłobku i przedszkolu, dofinansowanie do karty MultiSport i inne)
 • Dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego
 • Świetna atmosfera pracy
{Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Weldon sp. z o. o. 39-102 Brzezówka 90a. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A, 39-102 Brzezówka lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@weldon.pl. Podstawą przetwarzania przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Weldon sp. z o. o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Pani/Pana wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Weldon sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Weldon sp. z o. o. Ponadto Weldon sp. z o. o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich. Weldon sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; - sprostowania swoich nieprawidłowych danych; - żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; - żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; - przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; - wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista ds. handlowych z j. niemieckim

Zadania: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów, Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, Negocjacje warunków handlowych oraz prowadzenie rozmów handlowych...

Specjalista / Specjalistka ds. handlowych z j. angielskim

Jeśli posiadasz: Wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, handel) Doświadczenia w sprzedaży Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2 / C1)...

Specjalista ds. handlowych z jęz. niemieckim

Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i analiza rynku pod kątem przetargów. Zarządzanie relacjami z obecnymi klientami oraz przygotowywanie ofert....