Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 136962

Warunki pracy


 • Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, opracowuje i weryfikuje dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
 • Sporządza wykazy dodatkowych należności pieniężnych oraz nalicza podatki od przyznanych świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów Policji woj. podkarpackiego.
 • Przyjmuje, rejestruje wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku dla policjantów garnizonu podkarpackiego oraz nalicza świadczenia wraz z jego ewidencją i sporządza listy dodatkowych należności pieniężnych oraz karty opisu wydatków w układzie budżetu zadaniowego ww. świadczenia w programie płacowym SWOP.
 • Sporządza plany finansowe dotyczące funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów Policji w oparciu o przyznane limity finansowe z KGP.
 • Prowadzi korespondencję pisemną i telefoniczną z zainteresowanymi emerytami i rencistami Policji.
 • Sporządza wykazy należności pieniężnych przyznanych świadczeń socjalnych dla emerytur, rencistów i ich rodzin.
 • Archiwizuje dokumentację przyznawanych świadczeń socjalnych.
 • Prowadzi ewidencję i odpowiada za prawidłowe przechowywanie dokumentacji przyznanych świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów Policji woj. podkarpackiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Komunikatywność i umiejętność działania w sytuacjach stresujących
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów socjalnych i podatkowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe - rok pracy na stanowisku ds. socjalnych
 • Obsługa programu SWOP

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind,...

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, -...

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym, - praca w pozycji siedzącej, - obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), - kontakt z klientem...