Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 126948

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe, zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową wydatków i dochodów budżetowych oraz środków trwałych jednostki, w informatycznym systemie finansowo-księgowym.
 • Sprawdza dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym.
 • Weryfikuje wyciagi bankowe.
 • Prowadzi okresową weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych.
 • Współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych.
 • Prowadzi ewidencję księgową realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym oraz ewidencję zaangażowania planu wydatków.
 • Zastępuje głównego księgowego w okresie jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej.
 • Obsługa komputera MS Office: Word, Excel.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie mogła złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programów finansowo-księgowych.
 • Obsługa bankowości elektronicznej.
 • Rzetelność
 • Zarządzanie czasem

Powiązane

Podobne ogłoszenia: