Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 116892

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- praca przy materiale zakaźnym (organizmy testowe – szczepy mikrobiologiczne), praca przy autoklawie (urządzenia wysokociśnieniowe), praca z gorącym materiałem, uciążliwość związana z wilgotnością i wysoką temperaturą,


- praca ze szczepami mikrobiologicznymi,


- praca z odczynnikami chemicznymi,


- praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • gromadzenie i rejestrowanie zamówień na pożywki z wszystkich pracowni ZHW,
 • analizowanie zleceń na wykonanie podłoży odczynników i płynów do rozcieńczeń oraz wykonywanie naważek,
 • sporządzanie podłoży i odczynników dla wszystkich pracowni zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracowni,
 • obsługiwanie i sprawdzanie sprzętu i urządzeń laboratoryjnych znajdujących się w pracowni oraz przeprowadzanie kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni roboczych i powietrza w Pracowni,
 • przeprowadzanie kontroli jałowości każdej partii pożywek mikrobiologicznych przygotowywanych dla wszystkich pracowni ZHW,
 • prowadzenie zapisów technicznych związanych z wytwarzanymi pożywkami i odczynnikami,
 • wydawanie sporządzonych podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników niezbędnych do analiz przeprowadzanych przez pracownie,
 • planowanie i przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt, pożywki oraz odczynniki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne, farmaceutyczne lub inne mające zastosowanie w pracy Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium chemicznym/mikrobiologicznym
 • podstawowa znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących”
 • znajomość normy PN-EN ISO 11133 „Mikrobiologia żywności, pasz i wody. Przygotowywanie, produkcja ,przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek”,
 • podstawowa znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku pracy w laboratorium chemicznym / mikrobiologicznym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzone certyfikatem.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Laborant

Przeprowadzanie analiz surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: chemiczny