Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 116867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w budynku przy ul. Katedralnej 5 w Przemyślu,

 • Praca biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym,

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • Praca w terenie,

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Użytkowanie sprzętu biurowego,

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 • Brak windy.

Zakres zadań

 • Pozyskuje dane pierwotne z wykorzystaniem elektronicznych i papierowych kanałów zbierania danych, przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach,
 • Monitoruje kompletność danych oraz prowadzi kontrolę merytoryczną i logiczną danych źródłowych wpływających do Urzędu ,
 • Udziela jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń merytorycznych,
 • Przeprowadza wywiady z respondentami przez telefon oraz prowadzi badania ankietowe w terenie w charakterze ankietera uzupełniającego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Rzetelność
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność poszukiwania informacji,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia: