Praca w województwie podkarpackim

Szkolenia kluczem do zatrudnienia

Szkolenia kluczem do zatrudnienia

W Zagórzu praca nie należy do zjawisk powszechnych. Dlatego bardzo ważne są formy wsparcia, z których można skorzystać. Tym większym zainteresowaniem się cieszą tego typu programy im większa szansa na zatrudnienie po ich zakończeniu. Oczywiście najlepiej jeśli wszystkie szkolenia, czy kursy, które są oferowane dla bezrobotnych są darmowe. Wtedy obłożenie wynosi 100%. Program aktywizacji zawodowejWięcej oSzkolenia kluczem do zatrudnienia[…]

Młodsi i starsi mają szansę na duże pieniądze

Młodsi i starsi mają szansę na duże pieniądze

Niedawno zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Lokalny urząd swojej działalności ma kilka projektów, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie, którego kwota wynosi nawet 20 000 zł przeznaczone dla osób młodych, pozostających bez pracy w Oleszycach. Ważne jest, aby miejscem wykonywania działalności był powiat. Pierwszy projektWięcej oMłodsi i starsi mają szansę na duże pieniądze[…]

Inicjatywy ogólnodostępne

Inicjatywy ogólnodostępne

Jedlicze korzysta z różnorodnych form wsparcia aktywizacyjnego dla swoich mieszkańców. Dość często są to programy, które wychodzą z Rzeszowa, czyli stolicy wojewódzkiej. I tak niedawno wyszedł projekt skierowany do osób biernych zawodowo i bezrobotnych, którzy przekroczyli 29 rok życia. Sam program skierowany jest w zasadzie do mieszkańców całego województwa podkarpackiego, natomiast jego treść można byłoWięcej oInicjatywy ogólnodostępne[…]

Kobiety na start

Kobiety na start

W Sędziszowie Małopolskim zorganizowana została akcja, mająca na celu wsparcie bezrobotnych kobiet. Wiele programów urzędowych wspieranych finansami unijnymi skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Jednak grupą najbardziej narażoną na bezrobocie w Sędziszowie Małopolskim są kobiety. Jedno ze stowarzyszeniem działającym w obrębie miasta wyszło z inicjatywą wsparcia kobiet w walce z bezrobociem. Aktywizacja kobietWięcej oKobiety na start[…]

Pośredniak daje radę

Pośredniak daje radę

Gdy poszukiwanie pracy spędza ci sen z powiek, zastanawiasz się, czy dalsze działanie ma jakikolwiek sens. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt niczego nie obiecywał. Ale czy to w końcu czyjaś wina, że urodził się i mieszka w niewielkiej miejscowości, gdzie rynek pracy nie rozpieszcza nikogo, a poszukiwanie pracy przypomina walkę z wiatrakami. OczywiścieWięcej oPośredniak daje radę[…]

Jeden kurs i nowy zawód gotowy

Jeden kurs i nowy zawód gotowy

W Lubaczowie dorośli bezrobotni mogą wyuczyć się nowego zawodu. Nowy zawód potwierdzony jest zdobyciem kwalifikacji na podstawie przeprowadzonego egzaminu. Program nauki zawodu przeznaczony dla dorosłych uwzględnia określone w podstawie programowej wszelkie wymogi kształcenia zawodowego. Spełnia także wszelkie standardy, które zakończone są egzaminem. W tym wypadku można uzyskać zawód czeladnika. Uczestnik programu otrzymuje świadectwo czeladnicze, świadectwoWięcej oJeden kurs i nowy zawód gotowy[…]

Powrót na rynek pracy

Powrót na rynek pracy

Poszczególne placówki pośrednictwa pracy prowadzą na terenie Polski różnorodne projekty mające na celu aktywizację zawodową lokalnej ludności. Mieszkańcy poszczególnych terenów mają do dyspozycji projekty i programy szkoleniowe, które mogą ich wspomóc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie miejsca zamieszkania lub poza nim. W 2017 roku w Leżajsku prowadzony był projekt skierowany do grupy docelowej powyżejWięcej oPowrót na rynek pracy[…]

Sytuacja w Przeworsku zmienna

Sytuacja w Przeworsku zmienna

Poszukiwanie pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem dla nikogo. Szczególny problem z odnalezieniem się na rynku pracy mają osoby starsze i te mniej wykwalifikowane. Ci, którzy mieli znaczną przerwę w wykonywaniu stosunku pracy lub nigdy wcześniej jej nie wykonywali także mogą mieć problem. Zwłaszcza nieduże rynki pracy, jak ten w Przeworsku niekoniecznie mają do zaoferowaniaWięcej oSytuacja w Przeworsku zmienna[…]

Bezrobotni z nową szansą

Bezrobotni z nową szansą

Na terenie powiatu sanockiego i w samym Sanoku organizowana była akcja aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia. Tego rodzaju program stał się szansą dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z niskimi kwalifikacjami, które zamieszkiwały teren powiatu sanockiego i przekroczyły 29 rok życia. Projekt skierowany był przede wszystkim doWięcej oBezrobotni z nową szansą[…]

Młodzi także mają swoją szansę w Jaśle

Młodzi także mają swoją szansę w Jaśle

W Jaśle powstał nowy projekt mający na celu walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Realizatorem projektu jest lokalny Urząd Pracy, a współfinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku wyżej wymienionego projektu pod uwagę brani są przede wszystkim ludzie młodzi, pozostający w Jaśle oraz na terenie całego powiatu.Więcej oMłodzi także mają swoją szansę w Jaśle[…]