Praca w województwie podkarpackim

Interwencja na start

Interwencja na start

Stopa bezrobocia w Sieniawie jest jedną z najwyższych w całym województwie podkarpackim. Pomimo że zauważalnie stopa bezrobocia spada z roku na rok, tendencja nadal nie jest korzystna. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Sieniawa największą grupę stanowią osoby młode. Poprzez osoby młode rozumie się przedział wiekowy 25-34 lata. Struktura osób bezrobotnych wykazuje na samym szczycie grupęWięcej oInterwencja na start[…]

Wykluczonych coraz mniej

Wykluczonych coraz mniej

Wykluczenie cyfrowe jest to jeden z wielu problemów bezrobocia w Sokołowie Małopolskim. W związku z tym podjęto szereg inicjatyw mających na celu poszerzenie wiedzy oraz dostęp do informacji, które zapobiegać będą wykluczeniu. Stworzono między innymi bazę e-learningową, która jest pewnego rodzaju programem wyrównywania szans na sokołowskim rynku pracy. Funkcjonowanie osób objętych tym programem powinno zmienićWięcej oWykluczonych coraz mniej[…]

Bezrobocie to smutny stan

Bezrobocie to smutny stan

Mieszkańcy Rudnika nad Sanem zmuszeni bardzo często sytuacją tj. bezrobociem, korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Statystyki Urzędu Pracy wykazują, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety. Co jest najbardziej uderzające to fakt, że są to często osoby bez prawa do zasiłku. Bezrobocie to powszechne, jednak bardzo niebezpieczne zjawisko. Prowadzi do obniżenia standardu życia rodzin, gdyżWięcej oBezrobocie to smutny stan[…]

Ryzykować jednak warto 

Ryzykować jednak warto 

W Oleszycach od dłuższego czasu trwają prace naprawcze nad kwestią bezrobocia w regionie. Liczne programy aktywizacyjne dla bezrobotnych cieszą się całkiem niezłym zainteresowaniem. Wiadomo, że nawet najlepiej stworzony projekt nie rozwiąże jednoznacznie problemu bezrobocia w Oleszycach, jednak przy doborze odpowiednich instrumentów wsparcia, szansa na poprawę jest znaczna. Dobrym znakiem jest, że sami bezrobotni chętnie biorąWięcej oRyzykować jednak warto […]

Pracodawcy szukają stażystów, a chętnych jak na lekarstwo

Pracodawcy szukają stażystów, a chętnych jak na lekarstwo

Powszechnie przyjętą praktyką wśród osób wchodzących na rynek pracy jest podejmowanie stażu. Taki zabieg pozwala absolwentom szkół i uczelni po raz pierwszy poznać tajniki rynku pracy i wdrożyć się w system pracy, z którym wiążą swoją przyszłość. Jednak programy stażowe nie są skierowane tylko do osób młodych. Również bezrobotni czy pracownicy mają szansę uczestniczyć wWięcej oPracodawcy szukają stażystów, a chętnych jak na lekarstwo[…]

Brak rąk do pracy szansą na pracę

Brak rąk do pracy szansą na pracę

Gospodarka lokalna i lokalny rynek pracy w Głogowie Małopolskim są ściśle ze sobą powiązane. Rolniczy aspekt ma ogromny wpływ na postrzeganie lokalnego rynku pracy. Na terenach głogowskich uprawia się najwięcej kapusty, marchwi i buraków. Dodatkowo rolnictwo gruntowe ściśle wspomagane jest przez sadownictwo oraz uprawę owców zwłaszcza miękkich. Większość płodów rolnych jest sprzedawana i w tenWięcej oBrak rąk do pracy szansą na pracę[…]

Dynów stara się zaktywizować mieszkańców

Dynów stara się zaktywizować mieszkańców

Poszukiwania pracy w Dynowie bywają wyczerpujące i frustrujące. Osoby, które od dłuższego czasu poszukują dla siebie odpowiedniego zajęcia na terenie Dynowa, czasami tracą nadzieję, że praca przestanie być jedynie marzeniem, a stanie się rzeczywistością. Lokalny rynek pracy nie stanowi skupiska wielkich zakładów pracy. W przeważające części występują nieduże przedsiębiorstwa indywidualne, w których zatrudnianych jest maksymalnieWięcej oDynów stara się zaktywizować mieszkańców[…]

Mieszkańcy nie chcą się aktywizować

Mieszkańcy nie chcą się aktywizować

Ostatnie kilka lat pokazuje wyraźnie spadek przedsiębiorczości na terenie gminy Dukla. Od kilku lat regularnie spada liczba przedsiębiorstw działających regionalnie w obrębie gminy. Na  horyzoncie brak jest także perspektyw na rozwój nowych firm, zwłaszcza takich z kapitałem zagranicznym, które byłyby zdecydowanie najbardziej pożądane. Firmy, które działają na terenie Dukli to małe przedsiębiorstwa, które o ileWięcej oMieszkańcy nie chcą się aktywizować[…]

Spory budżet na walkę z bezrobociem

Spory budżet na walkę z bezrobociem

Sytuacja na rynku pracy w Brzozowie jest raczej ciężka. Wynika to z faktu, że w samym Brzozowie poszukiwanie pracy jest trudne. Wiele osób dojeżdża do innych miejscowości na terenie powiatu. Jednak w granicach powiatu też wcale nie jest o wiele lepiej. Ciężko jest bowiem mówić o efektywnym poszukiwaniu pracy, kiedy na terenie powiatu funkcjonuje zaledwieWięcej oSpory budżet na walkę z bezrobociem[…]