Praca w województwie podkarpackim

Samo zainteresowanie nową pracą nie wystarczy. Rekrutacja to złożony proces

Samo zainteresowanie nową pracą nie wystarczy. Rekrutacja to złożony proces

Proces rekrutacyjny jest wieloetapowy. Oprócz identyfikacji osób, które mogą okazać się być potencjalnymi kandydatami, jest jeszcze wstępna rozmowa z nimi. Właśnie w tym momencie można zadeklarować chęć udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Można również dojść do wniosku, że jednak ta zmiana nie jest odpowiednia w tej chwili. Zdecydowana większość osób pozostaje w pewnym stanie zawieszenia.Więcej oSamo zainteresowanie nową pracą nie wystarczy. Rekrutacja to złożony proces[…]

Niepełnosprawność to nie choroba

Niepełnosprawność to nie choroba

Osoby bezrobotne często spotykają się z barierą na rynku pracy. Mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia niż ich rówieśnicy starający się o te same posady. Często ten dysonans wynika z braku świadomości, a często też jest przejawem braku empatii i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby mówić o tym głośno i walczyć z wszelkim przejawemWięcej oNiepełnosprawność to nie choroba[…]

Spory budżet na walkę z bezrobociem

Spory budżet na walkę z bezrobociem

Sytuacja na rynku pracy w Brzozowie jest raczej ciężka. Wynika to z faktu, że w samym Brzozowie poszukiwanie pracy jest trudne. Wiele osób dojeżdża do innych miejscowości na terenie powiatu. Jednak w granicach powiatu też wcale nie jest o wiele lepiej. Ciężko jest bowiem mówić o efektywnym poszukiwaniu pracy, kiedy na terenie powiatu funkcjonuje zaledwieWięcej oSpory budżet na walkę z bezrobociem[…]

Przekrój zawodowy brzozowskiego rynku pracy

Przekrój zawodowy brzozowskiego rynku pracy

Brzozowski rynek pracy pełen jest niespodzianek. Jak na każdym rynku widoczne są załamania i wzrosty jeśli chodzi o zatrudnienie. W ostatnim czasie zaobserwować można zjawisko pewnego przesycenia zawodowego w niektórych obszarach. Pewne grupy zawodowe mogą mieć bardzo duży problem ze znalezieniem pracy zgodnej z kwalifikacjami. Takich osób jest znacznie więcej w stosunku do tych, któreWięcej oPrzekrój zawodowy brzozowskiego rynku pracy[…]

Gospodarność mają we krwi

Gospodarność mają we krwi

Brzozów – niepozorne, niewielkie miasto w województwie podkarpackim z wielką historią w tle. Handlowy charakter Brzozów miał już w zamierzchłych czasach, o czym świadczą monety z wykutym wizerunkiem np. Marka Aureliusza. Samo miasto lokowane zostało przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Usytuowanie go na jednym z głównych szlaków handlowych pomiędzy Węgrami a Lwowem przyczyniło sięWięcej oGospodarność mają we krwi[…]