Praca w województwie podkarpackim

Sprawdź, czy nie pracujesz w swojej firmie zbyt długo

Sprawdź, czy nie pracujesz w swojej firmie zbyt długo

Nie warto zbyt często zmieniać miejsca zatrudnienia, ponieważ to może być sygnałem dla potencjalnego pracodawcy, że jesteś niezaangażowany w swoje obowiązki albo masz trudności z adaptacją w nowych miejscach. Jednak jeśli w swojej firmie pracujesz już kilkanaście lat, a Twoje zarobki stoją w miejscu, a Ty nie czujesz się usatysfakcjonowany – to najwyższa pora, abyWięcej oSprawdź, czy nie pracujesz w swojej firmie zbyt długo[…]

Jeden kurs i nowy zawód gotowy

Jeden kurs i nowy zawód gotowy

W Lubaczowie dorośli bezrobotni mogą wyuczyć się nowego zawodu. Nowy zawód potwierdzony jest zdobyciem kwalifikacji na podstawie przeprowadzonego egzaminu. Program nauki zawodu przeznaczony dla dorosłych uwzględnia określone w podstawie programowej wszelkie wymogi kształcenia zawodowego. Spełnia także wszelkie standardy, które zakończone są egzaminem. W tym wypadku można uzyskać zawód czeladnika. Uczestnik programu otrzymuje świadectwo czeladnicze, świadectwoWięcej oJeden kurs i nowy zawód gotowy[…]

W Lubaczowie potrzebni są budowlańcy

W Lubaczowie potrzebni są budowlańcy

Lubaczowski rynek pracy pełen jest ogłoszeń, w których poszukiwani są pracownicy budowlani. „Budowlańcy” są grupą coraz bardziej docenianą na lubaczowskim rynku pracy. Przyczyną jest duża fala wyjazdów tych specjalistów za granicę. Proces ten został już trochę zahamowany, gdyż okazało się, że specjaliści w tej branży są praktycznie niedostępni na lokalnym rynku pracy. Ze względu naWięcej oW Lubaczowie potrzebni są budowlańcy[…]

Kto w Lubaczowie może liczyć na pracę?

Kto w Lubaczowie może liczyć na pracę?

W Lubaczowie na brak pracy narzekać nie mogą właściciele niektórych zawodów. Jak pokazują aktualne statystyki, istnieje grupa zawodów, która określana jest jako skrajnie deficytowa. To właśnie osoby, posiadające zawód wpisany w tę grupę są najbardziej pożądane w chwili obecnej na lubaczowskim rynku pracy. Kto najbardziej w cenie? W grupie deficytów lubaczowskiego rynku pracy znajdują sięWięcej oKto w Lubaczowie może liczyć na pracę?[…]

Chętni na szkolenia

Chętni na szkolenia

Nazwa miasta Lubaczów pochodzi najprawdopodobniej od imienia Lubacz. Region, który obecnie zajmuje miasto, był niegdyś grodem Lubacza. Bezrobocie Liczba bezrobotnych na terenie powiatu lubaczowskiego powoli maleje. Jest to trend ogólnowojewódzki, który też po części spowodowany jest emigracjami młodych ludzi poza granice swojego miejsca zamieszkania. W grupie osób bezrobotnych najczęściej pozostają osoby posiadające wykształcenie zasadnicze lubWięcej oChętni na szkolenia[…]