Praca w województwie podkarpackim

Sytuacja w Przeworsku zmienna

Sytuacja w Przeworsku zmienna

Poszukiwanie pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem dla nikogo. Szczególny problem z odnalezieniem się na rynku pracy mają osoby starsze i te mniej wykwalifikowane. Ci, którzy mieli znaczną przerwę w wykonywaniu stosunku pracy lub nigdy wcześniej jej nie wykonywali także mogą mieć problem. Zwłaszcza nieduże rynki pracy, jak ten w Przeworsku niekoniecznie mają do zaoferowaniaWięcej oSytuacja w Przeworsku zmienna[…]

Rynek pracy jest mały i zróżnicowany

Rynek pracy jest mały i zróżnicowany

Gmina Przeworsk znajduje się w dość słabej kondycji jeśli chodzi koncentrację negatywnych zjawisk społecznych. Wysoki poziom bezrobocia jest sprawcą z kolei zjawisk takich jak ubóstwo, przestępczość czy niski poziom edukacji mieszkańców. Mieszkańcy nie mogą także rozwijać zainteresowań kulturalnych czy uczestniczyć w życiu publicznym, ponieważ ograniczają ich środki finansowe, a raczej ich brak. Kondycja przedsiębiorstw lokalnych,Więcej oRynek pracy jest mały i zróżnicowany[…]

Urzędowe przygotowanie do pracy

Urzędowe przygotowanie do pracy

Przeworsk znajduje się w niedalekiej odległości od Rzeszowa. W związku z tym wiele osób na co dzień tu mieszkających, dojeżdża do stolicy Podkarpacia w celach zarobkowych. Mieszkańcy Przeworska, którzy nie znaleźli zatrudnienia na miejscu, w związku z panującym bezrobociem zdecydowali się na pracę poza granicami administracyjnymi swojego miasta. Ci, którzy nadal zasilają szeregi bezrobotnych mająWięcej oUrzędowe przygotowanie do pracy[…]

Cukrownia i torowiska

Cukrownia i torowiska

Na prawobrzeżnym dopływie Wisłoka, w dorzeczu Mleczki położone jest miasto powiatowe Przeworsk. Jego historia jako miasta sięga już przełomu X/XI wieku, jednak ślady osadnictwa odkrytego w tym regionie datuje się nawet na 4,5 tysiąca lat p.n.e. Odkryte w tych okolicach przedmioty z przełomu er to wysokiej jakości wytwory między innymi hutnicze, kowalskie, garncarskie. Kiedyś NiegdyśWięcej oCukrownia i torowiska[…]