Praca w województwie podkarpackim

Pozytywny feedback zawsze mile widziany

Pozytywny feedback zawsze mile widziany

Wielu szefów często zapomina o tym jak ważne jest chwalenie swoich pracowników. Często feedback jest kojarzony jedynie z przekazywaniem negatywnych informacji, krytyką wykonania poszczególnych obowiązków czy też zwracaniem uwagi na konkretne zachowania. Jest to błąd, ponieważ dzięki chwaleniu pracowników można bardzo wiele zyskać, o czym każdego dnia przekonują się mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego. Na dywanik marsz!Więcej oPozytywny feedback zawsze mile widziany[…]

Kobiety na start

Kobiety na start

W Sędziszowie Małopolskim zorganizowana została akcja, mająca na celu wsparcie bezrobotnych kobiet. Wiele programów urzędowych wspieranych finansami unijnymi skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Jednak grupą najbardziej narażoną na bezrobocie w Sędziszowie Małopolskim są kobiety. Jedno ze stowarzyszeniem działającym w obrębie miasta wyszło z inicjatywą wsparcia kobiet w walce z bezrobociem. Aktywizacja kobietWięcej oKobiety na start[…]

Sędziszów Małopolski walczy o swoich bezrobotnych mieszkańców

Sędziszów Małopolski walczy o swoich bezrobotnych mieszkańców

W Sędziszowie Małopolskim osoby, które pozostają w stanie bezrobocia długotrwałego lub niedawno zarejestrowały się jako osoby bezrobotne, mają możliwość skorzystania z programów aktywizacyjnych oferowanych przez lokalny Urząd Pracy. Większość z nich stanowią programy skierowane do osób, które chciałyby podnieść lub zmienić kwalifikacje. Dzięki temu osoby aktywizowane mogą zyskać zupełnie nowy zawód, na który aktualnie jestWięcej oSędziszów Małopolski walczy o swoich bezrobotnych mieszkańców[…]

W Sędziszowie mieszkańcy poszukują różnych rozwiązań

W Sędziszowie mieszkańcy poszukują różnych rozwiązań

Sędziszów Małopolski to teren typowo rolniczy o wysokim stopniu zurbanizowania. Przemysł odgrywa na tym terenie zdecydowanie najważniejszą rolę i przejmuje prowadzenie w strefie lokalnego rynku pracy. Rynek Oprócz kilku dużych graczy rynkowych, gwarantujących miejsca pracy dla większości sędziszowian, na terenie samego Sędziszowa Małopolskiego działają przedsiębiorstwa, które są jednocześnie punktami lub ośrodkami wspierającymi gminy sąsiednie. DojazdyWięcej oW Sędziszowie mieszkańcy poszukują różnych rozwiązań[…]

Francuski biznes

Francuski biznes

Sędziszów uzyskał prawa miejsce z ręki Kazimierza Jagiellończyka. Miasto w ciągu wieków przechodziło w posiadanie różnych rodzin szlacheckich naszego kraju. I wojna światowa i epidemia hiszpanki zdziesiątkowały mieszkańców miasta. Dopiero koniec lat 30 XX wieku podźwignął zniszczone tereny dzięki projektowi Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dobre i złe Ośrodek COP w Sędziszowie skupiał swoją produkcję na wyrobachWięcej oFrancuski biznes[…]