O województwie podkarpackim

Południowo-wschodnia część Polski to obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym. Region graniczy od południa ze Słowacją, a od wschodu z Ukrainą.  Stolicą województwa jest Rzeszów.

Turystyka

Terytorium województwa podkarpackiego jest rozległe i w jego granice wchodzą częściowo różne krainy jak: część Kotliny Sandomierskiej, Roztocze oraz część Karpat Zachodnich i Wschodnich Zewnętrznych. Ale to nie tylko natura, to też miasta, miasteczka i wsie. Podkarpackie to kierunek bardzo chętnie wybierany przez turystów. Popularność zawdzięcza wyjątkowo atrakcyjnemu krajobrazowi oraz bogatej kulturze widocznej w każdym zakamarku rozmaitych miejscowości. Chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać, gdzie leżą osławione Bieszczady. Dzika, nieskażona przyroda, cisza, spokój, sieć szlaków turystycznych do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Żyją tu wilki, niedźwiedzie, rysie, żubry, bobry. Wyjątkowe bogactwo fauny i flory w jednym miejscu, a tuż obok mieszkańcy. W województwie podkarpackim mamy dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski, 10 parków krajobrazowych, 17 terenów chronionych i 71 rezerwatów przyrody. Agroturystyka to tutaj prawdziwa żyła złota i to nie tylko w sezonie letnim. Agro-wczasy w przyjemnym klimacie, naturalna żywność i rekreacja to ulubiony sposób spędzania wolnego czasu wielu Polaków.

Zabytki 

Różnorodność kulturowa wpisana jest w karty historii województwa. Na tym obszarze atrakcyjne pod względem turystycznym są obiekty sakralne zachowane w bardzo dobrym stanie, a także różnego rodzaju budowle szlacheckie i inne. Wyjątkowy w swoim rodzaju kompleks pałacowo-parkowy w Łańcucie przyciąga spragnionych historii z całej Polski i zza granicy także. Zamek w Baranowie Sandomierskim i pałac w Krasiczynie cieszą się także dużym zainteresowaniem.

Rynek pracy

Bezrobocie na Podkarpaciu jest najniższe od 25 lat. Bardzo dobrze rozwijają się małe i średnie firmy. Jest to też następstwo i przede wszystkim dobre wykorzystanie różnorodnych środków wsparcia oferowanych przez Państwo i UE. Bezrobocie jest zróżnicowane w zależności od regionu w podziale na miasta i wsie oraz bardziej i mniej rozwinięty przemysł. Rolnictwo nie należy tu do głównej siły napędowej gospodarki lokalnej. Jeszcze kilka lat temu ponad 7% gospodarstw domowych znajdowało się na granicy ubóstwa, jednak powoli te statystyki zacierają się. Młodzi ludzie często wyjeżdżają z tego regionu do pobliskiego Krakowa lub nieco dalej do Warszawy z uwagi na większe perspektywy znalezienia zatrudnienia w zawodzie i lepsze warunki pracy. Mieszkańcy Podkarpacia zazwyczaj pracują w przemyśle i usługach. Coraz więcej pojawia się jednoosobowych działalności gospodarczych, które są alternatywą dla tych, którzy chcą robić, to co lubią, ale nie chcą stąd wyjeżdżać. Bo żyje się tu naprawdę przyjemnie.

Gospodarka

Największy klaster przemysłu lotniczego na Podkarpaciu – Dolina Lotnicza zatrudnia wiele osób z Rzeszowa, okolic. Firmy przemysłu lotniczego, ośrodki naukowo-badawcze potrzebują różnorodnych wykwalifikowanych specjalistów. W ślad za tym podąża skoncentrowana na potrzebach rynku edukacja. Jednak nie tylko stolica województwa skoncentrowana jest na przemyśle. Mielec, Krosno, Dębica i Stalowa Wola to miasta typowo uprzemysłowione i skoncentrowane na tego typu działalności. Zakłady w Mielcu mogą poszczycić się produkcją światowej sławy śmigłowca amerykańskiego Black Hawk, kto nie zna opon z Dębicy lub bardzo popularnych na rynku tamtejszych rowerów? Huta szkła w Krośnie to produkcja nie tylko na nasze potrzeby. Produkty trafiają nawet do USA. Stalowa Wola z kolei wchodząca w skład dawnego COP-u nie produkuje już na skalę światową czołgów, ale wychodzące stąd maszyny budowlane są równie znane.

Złoża

Na terenie województwa dostępne są złoża siarki, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydobywa się tu piaskowce, wapienie, gipsy, glinki ceramiczne, żwiry. Jest także torf, wody mineralne i geotermalne, więc różnorodne bogactwo terenu jest znaczące.