Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 115791

Warunki pracy • Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy
  z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
 • Lokalizacja w 16-to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), na parterze pomieszczenie sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


   
 

Zakres zadań

 • obsługuje Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa, właściwą w sprawach zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji, w zakresie realizowanych zadań
 • realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadań w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym współpracuje z komórką Ministerstwa właściwą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz z CIRF w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
 • organizuje szkolenia dla izby i podległych urzędów w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych
 • wdraża i koordynuje w zakresie właściwości komórki stosowanie jednolitych standardów
 • prowadzi wymagane ewidencje i rejestry
 • nadzoruje poprawność danych w aplikacjach informatycznych wspierających pracę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej; o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenia: w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sieci komputerowych
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux
 • Podstawowa wiedza z zakresu budowy sprzętu komputerowego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, tj.: umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne

Powiązane

Podobne ogłoszenia: