Praca w województwie podkarpackim

Jesteś przedsiębiorcą w Błażowej i zastanawiasz się nad tłumaczeniem w biznesie? Czy zlecić je agencji, czy może zatrudnić tłumacza?

Jesteś przedsiębiorcą w Błażowej i zastanawiasz się nad tłumaczeniem w biznesie? Czy zlecić je agencji, czy może zatrudnić tłumacza?

Coraz więcej firm staje przed tak trudnym wyborem. Wraz z rozwojem oraz ekspansją na zagraniczne rynki często powstaje konieczność zainwestowania, w różnego rodzaju tłumaczenia. Między innymi dokumentów. Nawet firmy w Błażowej mogą stanąć przed tym niełatwym wyborem. Tłumacz czy agencja? Oto jest pytanie. Można zauważyć, że zatrudnienie tłumacza wiąże się z takimi samymi kosztami, jakWięcej oJesteś przedsiębiorcą w Błażowej i zastanawiasz się nad tłumaczeniem w biznesie? Czy zlecić je agencji, czy może zatrudnić tłumacza?[…]

Pieniądze na wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców

Pieniądze na wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców

W Nowej Sarzynie bezrobotni mogą liczyć na formy pomocy ze strony Urzędu Pracy. Na pewną dawkę pomocy włączeni są także pracodawcy. Na co mogą zatem liczyć mieszkańcy i przedsiębiorcy w nowej Sarzynie? Może to być refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ten program wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców obowiązywałWięcej oPieniądze na wynagrodzenia pracowników dla przedsiębiorców[…]

Żyłkę do interesów trzeba mieć we krwi

Żyłkę do interesów trzeba mieć we krwi

Statystyki za rok 2016 pokazują, że na terenach wiejskich i miejskich Kańczugi liczba osób zarejestrowanych w lokalnym Urzędzie Pracy wynosiła 854 osoby. Liczba osób w wieku produkcyjnym zarejestrowanych jako bezrobotne spadła w roku 2016 do 11,1%. Na terenie Kańczugi wiele osób to osoby długotrwale bezrobotne. Za takie z kolei można uznać tych, którzy w okresieWięcej oŻyłkę do interesów trzeba mieć we krwi[…]

Inicjatywy ogólnodostępne

Inicjatywy ogólnodostępne

Jedlicze korzysta z różnorodnych form wsparcia aktywizacyjnego dla swoich mieszkańców. Dość często są to programy, które wychodzą z Rzeszowa, czyli stolicy wojewódzkiej. I tak niedawno wyszedł projekt skierowany do osób biernych zawodowo i bezrobotnych, którzy przekroczyli 29 rok życia. Sam program skierowany jest w zasadzie do mieszkańców całego województwa podkarpackiego, natomiast jego treść można byłoWięcej oInicjatywy ogólnodostępne[…]

Gdzie szukać pracy?

Gdzie szukać pracy?

W Głogowie Małopolskim poszukiwania pracy można zakroić na szeroką skalę. Na terenie miasta znajduje się kilka firm, które zatrudniają znaczną część mieszkańców. Poza tym szeregi pracowników zasilają także przyjezdni. Codziennie do zakładów w Głogowie dojeżdżają pracownicy z okolicznych miejscowości, a nawet Rzeszowa. Osoby, z wyższym wykształceniem, które poszukują pracy na stanowiskach kierowniczych mają szansę naWięcej oGdzie szukać pracy?[…]

Pracy brak, zasiłki są

Pracy brak, zasiłki są

Lokalny rynek pracy w Dukli praktycznie nie istnieje. Większość mieszkańców żyje albo z upraw i hodowli, czyli szeroko rozumianego rolnictwa lub z zasiłków. Znalezienie normalnej pracy, to znaczy takiej na etacie w zasadzie graniczy z cudem. Panuje tu powszechny spokój i cisza i nic się nie dzieje. Jedyną szansą, aby cokolwiek się zmieniło, jest pojawienieWięcej oPracy brak, zasiłki są[…]

Niepełnosprawność to nie choroba

Niepełnosprawność to nie choroba

Osoby bezrobotne często spotykają się z barierą na rynku pracy. Mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia niż ich rówieśnicy starający się o te same posady. Często ten dysonans wynika z braku świadomości, a często też jest przejawem braku empatii i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby mówić o tym głośno i walczyć z wszelkim przejawemWięcej oNiepełnosprawność to nie choroba[…]

Jeszcze uśmiech zagości na twarzy bezrobotnego

Jeszcze uśmiech zagości na twarzy bezrobotnego

Bezrobotni w Cieszanowie szukają pracy i porad u specjalistów, którzy mogą wspomóc ich w poszukiwaniach. Jednak, aby pomoc była realna, potrzebni są także specjaliści, którzy będą mogli służyć pomocą poszukującym pracy. Przykładowo na terenie Cieszanowa jednak z fundacji aktywizacyjnych poszukiwała właśnie specjalisty, czyli trenera. Taka osoba oprócz niesienia pomocy bezrobotnym ma możliwość zdobycia doświadczenia wWięcej oJeszcze uśmiech zagości na twarzy bezrobotnego[…]

Pogoda ducha i łatwiej się szuka

Pogoda ducha i łatwiej się szuka

Brzostek, pomimo że nie jest dużym miasteczkiem, urokliwego klimatu odmówić mu nie można. Spokojne życie płynie z dnia na dzień dla większości mieszkańców. Scenariusz byłby niemal idealny, gdyby nie pojawiał się co jakiś czas niechciany problem, mianowicie bezrobocie. Bezrobocie to ten czynnik, który najbardziej spokojną i zrównoważoną osobę może wyprowadzić z równowagi. Utrata pracy lubWięcej oPogoda ducha i łatwiej się szuka[…]